Προγραμματισμένη επαφή – Παρακολούθηση κύκλου

Η παρακολούθηση του μηνιαίου κύκλου της γυναίκας έχει ως σκοπό τη διερεύνηση πιθανών επιπλοκών που ενδέχεται να οφείλονται σε περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές αιτίες.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια διαταραχή στον κύκλο, η προγραμματισμένη επαφή στις γόνιμες ημέρες θεωρείται ως το πρώτο βήμα για την απόκτηση τέκνου.

Ένα ζευγάρι θεωρείται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα γονιμότητας όταν υπάρχει αδυναμία σύλληψης μετά από 12 μήνες ελεύθερων σεξουαλικών επαφών οπότε και το ζευγάρι θα πρέπει να απευθυνθεί στον κατάλληλο ιατρό που ασχολείται με την ανθρώπινη αναπαραγωγή.

Επίσης θεωρείται δεδομένο ότι σε περιπτώσεις που αποφασίζεται η προγραμματισμένη επαφή πρέπει να έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ενός αδύναμου σπέρματος και να διαφυλάσσεται η διαβατότητα των σαλπίγγων.

Μία ολοκληρωμένη ανάλυση σπέρματος και μία σαλπιγγογραφία θα μας δώσουν στοιχεία σχετικά με τις δύο αυτές παραμέτρους.

Εικοινωνία Εικοινωνία