Παρένθετη μήτρα

Η παρένθετη μητρότητα αφορά γυναίκες που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ωάρια αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν μήτρα (σύνδρομο Rokitanski) ή αυτή αδυνατεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η κυοφορία των εμβρύων από άλλη γυναίκα επιτρέπεται με δικαστική απόφαση που παρέχεται πριν από τη μεταφορά των εμβρύων και μετά από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί.

Οι προϋποθέσεις για να δοθεί άδεια από το πρωτοδικείο είναι, η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί να μην μπορεί αποδεδειγμένα να κυοφορήσει η ίδια αλλά βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής.

Επίσης στο δικαστήριο θα πρέπει να προσκομίζεται σύμφωνο μεταξύ των δύο πλευρών καθώς και του συζύγου της μέλλουσας κυοφορούσας εάν αυτή είναι έγγαμη, που θα δηλώνουν ότι τα έμβρυα που θα εμφυτευθούν στην τελευταία, δεν θα ανήκουν στην ίδια.

Επίσης και οι δύο γυναίκες θα πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ώστε να αποφεύγεται η οικονομική εκμετάλλευση της πράξης αυτής.

Εικοινωνία Εικοινωνία