Νέες Εργαστηριακές Τεχνικές

Οι εξελίξεις στον τομέα του εμβρυολογικού εργαστηρίου είναι ραγδαίες τα τελευταία χρόνια.

Νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα εμφύτευσης των εμβρύων στην μήτρα και ολοκλήρωσης της κύησης μέχρι την γέννηση ενός υγιούς παιδιού.

Οι κυριότεροι τομείς που επικεντρώνεται σήμερα η προσοχή μας είναι στην:

Επιλογή των καταλληλότερων εμβρύων για εμβρυομεταφορά

Η επιλογή των εμβρύων με τη μεγαλύτερη δυνατότητα εμφύτευσης πραγματοποιείται παραδοσιακά βάση μορφολογικών κριτηρίων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μετά τη γονιμοποίηση.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η συνεχής παρακολούθηση των εμβρύων (time lapse imaging) μέσω μικροκάμερας ενσωματωμένης στον επωαστικό κλίβανο. Η τεχνική μας επιτρέπει να παρακολουθούμε 24 ώρες τα έμβρυα έχοντας πλήρη γνώση του μοτίβου εξέλιξή τους.  Με αυτή την τεχνολογία μπορούμε να παρατηρήσουμε διάφορα σημαντικά συμβάντα του κυτταρικού κύκλου, που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του εμβρύου και υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα ήταν δυνατό να τα δούμε.

Η παρακολούθηση του μεταβολικού προφίλ του εμβρύου είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για την επιλογή των καταλληλότερων εμβρύων που θα μεταφερθούν στη μήτρα. Παρακολουθώντας τους μεταβολίτες που εκκρίνει το έμβρυο στο μικροπεριβάλλον του αλλά και τα θρεπτικά συστατικά που καταναλώνει από αυτό αποκτούμε χρήσιμες πληροφορίες για την δυναμική του. Η τεχνολογία των metabolomics έκανε μεγάλη επανάσταση τα προηγούμενα χρόνια ωστόσο δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση της χρήσης του με την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας και σύντομα εγκαταλείφθηκε.

Σήμερα η τεχνολογία αυτή βρίσκεται πάλι υπό αξιολόγηση ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί και να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη μόνη της ή σε συνδυασμό με κάποια άλλη τεχνική. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σήμερα υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εμβρυολόγων (σε παγκόσμιο επίπεδο) για την αξιολόγηση των εμβρύων μόνο με μορφολογικά κριτήρια τα οποία αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τον χρυσό κανόνα για την σωστή και έγκυρη αξιολόγηση των εμβρύων.

Επιλογή των καταλληλότερων σπερματοζωαρίων για γονιμοποίηση

Η επιλογή των καταλληλότερων σπερματοζωαρίων για την τεχνητή μικρογονιμοποίηση (ICSI) των ωαρίων πραγματοποιείται κυρίως με μορφολογικά κριτήρια κάτω από μεγάλη μεγέθυνση σε ανάστροφο μικροσκόπιο (X400).

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι επιλογής σπερματοζωαρίων, όπως η παρατήρηση σε εξαιρετικά μεγάλη μεγέθυνση (x2000-6000) της μορφολογίας της κεφαλής του σπερματοζωαρίου (IMSI) ή την ικανότητά τους να δεσμεύονται σε μόρια υαλουρονικού οξέος (PICSI) ιδίως σε άνδρες με πολύ χαμηλή μορφολογία σπερματοζωαρίων.

Ωστόσο, η πραγματική συνεισφορά των τεχνικών αυτών στην βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας αμφισβητείται από νεότερες μελέτες.

Εικοινωνία Εικοινωνία