Μέτρηση οξειδωτικού stress 

Το οξειδωτικό stress στο σπέρμα δημιουργείται από την ανώμαλη συγκέντρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου. οι ελεύθερες αυτές ρίζες παράγονται σε φυσιολογικές ποσότητες από τα κύτταρα ως προϊόν του μεταβολισμού τους. Ωστόσο αλλαγή στις συνήθειες του άνδρα (πχ κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της συγκέντρωσης των ελεύθερων ριζών στο σπέρμα. Ως επακόλουθο έχουμε τον κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την συνολική γονιμότητα του άντρα. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο άντρας μπορεί να εμφανίζει φυσιολογικές παραμέτρους σπέρματος στο απλό σπερμοδιάγραμμα ωστόσο να εμφανίζεται διαταραγμένη η οξειδοαναγωγική ισορροπία. Η μέτρηση του οξειδωτικού stress στο σπέρμα με την συσκευή MiOXSYS μας δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της ποιότητας του σπέρματος ενώ σε περιπτώσεις μη φυσιολογικών επιπέδων ο ιατρός παρέχει την κατάλληλη συμβουλευτική ( π.χ. αλλαγή τρόπου ζωής, χορήγηση βιταμινών κτλ) για την επαναφορά σε φυσιολογικές τιμές.  

Το σύστημα MiOXSYS έχει ενσωματωθεί στο εργαστήριό μας τα τελευταία χρόνια.

Εικοινωνία Εικοινωνία