Μέθοδος Γονιμοποίησης Ωαρίων

Conventional IVF

Η τεχνική αυτή θεωρείται ως η λιγότερο παρεμβατική στη φυσιολογική γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο. Τα ωάρια μετά την ωοληψία τοποθετούνται μαζί με τα σπερματοζωάρια σε ειδικές συνθήκες, όπως συμβαίνει στο σώμα της γυναίκας, ώστε μέσα σε λίγες ώρες το καταλληλότερο σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει το ωάριο.

Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως η λιγότερο παρεμβατική εφόσον το πιο “ικανό – υγιές” σπερματοζωάριο είναι αυτό που θα γονιμοποιήσει το ωάριο και όχι ένα άλλο τυχαίο που μπορεί να μην είναι το ιδανικό για γονιμοποίηση. Με άλλα λόγια εμμέσως το ωάριο έχει την δυνατότητα διαλογής και επιλογής του καταλληλότερου σπερματοζωαρίου που θα εξασφαλίσει και την μετέπειτα εξέλιξή του σε έμβρυο.

Παρόλα αυτά η πραγματοποίηση του conventional IVF είναι συνάρτηση της ποιότητας του σπέρματος. Αυτό που αξιολογείται είναι η κινητικότητα, ο αριθμός και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Αν κάποια από αυτές τις παραμέτρους είναι ελαττωμένη τότε θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μικρογονιμοποίηση (ICSI).

ICSI – μικρογονιμοποίηση

Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης βοήθησε πολλά ζευγάρια με σημαντικά προβλήματα υπογονιμότητας να αποκτήσουν παιδιά. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την τοποθέτηση του σπερματοζωαρίου μέσω μιας πολύ λεπτής βελόνας μέσα στο ωάριο. Το σπερματοζωάριο αφού ακινητοποιηθεί αναρροφάται μέσα στην βελόνα η οποία εισέρχεται στο εσωτερικό του ωαρίου διατρυπώντας τόσο τη ζώνη όσο και την μεμβράνη που προστατεύουν το ωάριο. Όταν συμβεί αυτό το σπερματοζωάριο τοποθετείται στο εσωτερικό του ωαρίου και η βελόνα απομακρύνεται από το εσωτερικό του.

Μετά από μερικές ώρες ο εμβρυολόγος θα γνωρίζει εάν έχει πραγματοποιηθεί η γονιμοποίηση. Όλες αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται κάτω από μικροσκόπιο με την βοήθεια μικροχειριστηρίων για τον έλεγχο των μικροκινήσεων. Ο εμβρυολόγος εξετάζει το σπέρμα κάτω από το μικροσκόπιο και αποφασίζει εάν η μικρογονιμοποίηση θα αυξήσει τις πιθανότητες για την απόκτηση παιδιού.

Συνήθως συστήνεται όταν:

  • Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλός
  • Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλή και η μορφολογία τους άσχημη
  • Υπάρχει μεγάλος αριθμός αντισπερματικών αντισωμάτων στο δείγμα
  • Έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη προσπάθεια IVF και λίγα ή κανένα ωάρια δεν γονιμοποιήθηκαν
  • Τα σπερματοζωάρια προέρχονται απευθείας από την επιδιδυμίδα ή τους όρχεις μετά από βιοψία

Εικοινωνία Εικοινωνία