Κατάψυξη ωοθηκικού ιστού

Η κρυοσυντήρηση του ωοθηκικού ιστού πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται άμεση εφαρμογή χημειο – ραδιοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο ή ακόμα πιο σπάνια σε γυναίκες που θα ήθελαν να φυλάξουν τη γονιμότητά τους για το μέλλον. Ωστόσο, πιο εύκολη στρατηγική (όποτε αυτό είναι εφικτό) είναι η κρυοσυντήρηση ωαρίων ή εμβρύων μετά από διέγερση των ωοθηκών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  • Πραγματοποίηση χειρουργείου για αφαίρεση τμήματος της ωοθήκης το οποίο μετά από ειδική επεξεργασία καταψύχεται.
  • Πραγματοποίηση χημειο-ραδιοθεραπείας για την ίαση του καρκίνου. Οι θεραπείες αυτές εμφανίζονται καταστροφικές για τα αποθέματα της ωοθήκης σε ωάρια.
  • Μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών, πραγματοποιείται απόψυξη των τεμαχιδίων ωοθηκικού ιστού και δεύτερο χειρουργείο για την επανατοποθέτησή τους πίσω στην ωοθήκη (ορθοτοπική μεταμόσχευση).
  • Τα τμήματα αυτά που δεν έχουν επηρεαστεί από τις γοναδοτοξικές θεραπείες για τον καρκίνο, αρχίζουν να λειτουργούν κανονικά παράγοντας ωάρια και ορμόνες αποκαθιστώντας την γονιμότητα και το ορμονικό προφίλ της γυναίκας. Διάφορες παραλλαγές της ίδια διαδικασίας μπορούν να εφαρμοστούν (ετεροτοπική μεταμόσχευση, in vitro ωρίμανση ωαρίων που απομονώθηκαν από τον ωοθηκικό ιστό) αλλά με πολύ φτωχά αποτελέσματα.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα η τεχνική αυτή θεωρείται πειραματική (Αμερικάνικη Κοινότητα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής- ASRM) ενώ παγκοσμίως έχουν γεννηθεί μόνο 40 παιδιά.

Εικοινωνία Εικοινωνία