Κατάψυξη σπέρματος

Η κρυοσυντήρηση του σπέρματος πραγματοποιείται με τη βοήθεια κρυοσυντηρητικών που προστατεύουν τις διάφορες κυτταρικές δομές του σπερματοζωαρίου από την έντονη αλλαγή της θερμοκρασίας.

Τα κρυοσυντηρημένα δείγματα βρίσκονται σε υγρό άζωτο – 196 οC και θεωρητικά μπορούν να διατηρηθούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα σε αυτή τη θερμοκρασία. Το δείγμα τοποθετείται μέσα σε αμπούλες και πάνω σε αυτές αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο ειδικός κωδικός και η ημερομηνία κατάψυξης.

Το δείγμα τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση μέσα στα δοχεία με το άζωτο ενώ η αποκλειστική ταυτότητα κάθε δείγματος διατηρείται σε αρχείο εντός του εργαστηρίου στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο εμβρυολόγος. Κατά την απόψυξη του δείγματος έχουμε μερική απώλεια της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων που μπορεί να φτάσει και το 40%.

Δείγματα τα οποία έχουν πολύ μικρό αριθμό ή κινητικότητα σπερματοζωαρίων είναι συνήθως ακατάλληλα για κρυοσυντήρηση εφόσον το δείγμα μετά την απόψυξη θα είναι ακατάλληλο για γονιμοποίηση.

Κατάψυξη σπέρματος προτείνεται σε:

  • περίπτωση απουσίας του συζύγου την ημέρα της ωοληψίας
  • δυσκολία σπερματοληψίας για ψυχολογικούς λόγους.
  • διακυμάνσεις του σπέρματος τόσο όσον αφορά την κινητικότητα όσο και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων
  • χειρουργική λήψη σπερματοζωαρίων από τον όρχη
  • περιπτώσεις πιθανής απώλειας της αναπαραγωγικής ικανότητας όπως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία

Το κρυοσυντηρημένο δείγμα διατηρείται σύμφωνα με τον νόμο για 5 έτη σε περίπτωση που δοθεί από τον ίδιο τον σύζυγο και για 10 έτη σε περίπτωση που δοθεί από τρίτο δότη.

Εικοινωνία Εικοινωνία