Καλλιέργεια Βλαστοκύστης

Μια εναλλακτική λύση για την εμβρυομεταφορά είναι αυτή να πραγματοποιηθεί την πέμπτη ημέρα μετά την ωοληψία όπου το έμβρυο έχει φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης. Αυτή η παρατεταμένη καλλιέργεια των εμβρύων στο εργαστήριο προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με την εμβρυομεταφορά της τρίτης ημέρας. Ωστόσο, υπάρχουν κριτήρια για την επιλογή της μεθόδου σε κάποιο περιστατικό αλλά και αρνητικές συνέπειες αν αυτή χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως.

Πιο συγκεκριμένα:

Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την εμβρυομεταφορά τρίτης ημέρας

Σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Αφήνοντας τα έμβρυα να εξελιχθούν στο εργαστήριο είναι πιο εύκολο να επιλεγούν τα περισσότερα υγιή  έμβρυα που έχει προχωρήσει η ανάπτυξή τους. Η μεταφορά βλαστοκύστεων χαρακτηρίζεται από ποσοστό επιτυχίας 50-55% σε σύγκριση με το ποσοστό της τρίτης ημέρας που είναι γύρω στο 35-40%.

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή πολύδυμων κυήσεων. Οι πολύδυμες κυήσεις είναι επικίνδυνες τόσο για την μητέρα όσο και για την επιβίωση των εμβρύων. Η μεταφορά μιας βλαστοκύστης παρέχει αυξημένη πιθανότητα εμφύτευσης και παράλληλα αποφυγή πολύδυμης κύησης.

Κριτήρια επιλογής της μεταφοράς βλαστοκύστης

Η μέθοδος επιλέγεται συνήθως:

  • Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες με εμβρυομεταφορές τρίτης ημέρας
  • Όταν υπάρχουν αρκετά έμβρυα ώστε κάποια από αυτά να μπορούν να προχωρήσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης. Η βιβλιογραφία συστήνει ότι την τρίτη ημέρα θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστο 3 τέλεια έμβρυα στο στάδιο των 8 κυττάρων.
  • Όταν υπάρχουν λόγοι υγείας που δεν επιτρέπουν την μεταφορά περισσοτέρων του ενός εμβρύων.

Μειονεκτήματα μεταφοράς βλαστοκύστης την πέμπτη ημέρα

Περίπου το 50% των εμβρύων δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης και πεθαίνουν πριν από αυτό.
Όταν έχουμε μικρό αριθμό εμβρύων υπάρχει η πιθανότητα να μην γίνει εμβρυομεταφορά αν κανένα από τα έμβρυα δεν φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης.

Γενικά το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι αν τα έμβρυα μεταφέρονταν πιο γρήγορα (3η ημέρα) στο φυσικό τους περιβάλλον (μήτρα) πιθανώς να μπορούσαν να εξελιχθούν. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκτεταμένη καλλιέργεια των εμβρύων σε εργαστηριακές συνθήκες μπορεί να προκαλέσει αλλαγή της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων του εμβρύου κάτι που είναι προφανώς μη επιθυμητό.

Η επιλογή για την ημέρα της εμβρυομεταφοράς και το στάδιο του εμβρύου θα πρέπει να γίνεται ύστερα από αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που περιλαμβάνουν τόσο το ιατρικό όσο και το εμβρυολογικό κομμάτι.

Η επιλογή του σταδίου της βλαστοκύστης για εμβρυομεταφορά μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά αν δεν χρησιμοποιηθεί στις κατάλληλες μόνο περιπτώσεις μπορεί να κοστίσει ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.

Εικοινωνία Εικοινωνία