Φύλαξη ωαρίων για μελλοντική εγκυμοσύνη

Σκέψεις…

Φίλες μας ήθελα να σας κάνω μια υπενθύμιση – ενημέρωση για ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό και αφορά την φύλαξη των ωαρίων.

Είναι από χρόνια γνωστό ότι τα ωάρια που απομένουν στις  ωοθήκες της γυναίκας, παρουσιάζουν με την πάροδο του χρόνου ολοένα και περισσότερο, ανωμαλίες που καθιστούν την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης δύσκολη. Μετά την ηλικία των 35 έχει ήδη αρχίσει η έκπτωση της λειτουργίας των ωοθηκών που συνεχίζεται αυξανόμενη όσο περνάει ο καιρός.  Σαν παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω ότι γύρω στα 37 χρόνια της γυναίκας, τα εναπομείναντα ωάρια παρουσιάζουν ανωμαλίες στο DNA σε ποσοστό 60 – 70%. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα ωάρια δεν μπορούν να δώσουν εγκυμοσύνη ή αν γονιμοποιηθούν και εμφυτευθούν παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό αποβολών.

Δυστυχώς πολλές γυναίκες έρχονται στις μονάδες εξωσωματικής σε μεγάλες, αναπαραγωγικά ηλικίες, που όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό έχουν από λίγες έως ελάχιστες πιθανότητες τα ωάριά τους να είναι γόνιμα.

Ήθελα λοιπόν να παροτρύνω τις γυναίκες νεότερης ηλικίας (<35 χρόνια), που δεν έχουν τις κοινωνικές  προϋποθέσεις να κυοφορήσουν, να σκεφτούν πολύ σοβαρά τη φύλαξη των ωαρίων τους συντομότερα παρά αργότερα.

Έτσι οι πιθανότητες επιτυχίας τους αργότερα, αν και όταν χρειαστούν, να είναι υψηλές.

Εικοινωνία Εικοινωνία