Σε φυσικό κύκλο – ‘Ηπια διέγερση

Με την διαδικασία αυτή πραγματοποιείται η λήψη του ωαρίου της γυναίκας όπως αυτό ωριμάζει φυσιολογικά στις ωοθήκες χωρίς την χορήγηση φαρμάκων για την διέγερσή τους.

Η μέθοδος είναι απλή, ευέλικτη και τα τελευταία 2 χρόνια μαζί με την ήπια διέγερση των ωοθηκών αρχίζει να γίνεται η πρώτη επιλογή για τις γυναίκες που χρειάζονται εξωσωματική γονιμοποίηση. Επίσης αυτή η μέθοδος εμφανίζεται πιο αποτελεσματική σε γυναίκες με χαμηλά αποθέματα ωοθηκών (αυξημένης αναπαραγωγικής ηλικίας και πτωχές απαντήτριες) σε σύγκριση με πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν υψηλές δόσεις ορμονών για την διέγερση των ωοθηκών.

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία σήμερα που δείχνουν ότι αθροιστικά τα αποτελέσματα της εξωσωματικής επί φυσικού κύκλου (ή τροποποιημένου φυσικού κύκλου) είναι παραπλήσια αυτών της εξωσωματικής με φάρμακα χωρίς όμως τις επιπλοκές της τελευταίας (π.χ σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, πολύδυμες κυήσεις κ.τ.λ).

Η διαδικασία αναρρόφησης του ωαρίου από το ωοθυλάκιο περιλαμβάνει τη δόση νάρκωσης (μέθη) στη γυναίκα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και την αναρρόφηση του ωοθυλακικού υγρού με μια πολύ λεπτή βελόνα δια μέσου του κόλπου. Σκοπός της προσπάθειας είναι η συλλογή ενός φυσικά επιλεγμένου ωάριου, με το μικρότερο δυνατό κόστος (ψυχολογικό, σωματικό, χρηματικό).

Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές φυσικού κύκλου όπου δίνονται πολύ μικρές δόσεις φαρμάκων για την υποστήριξη της διαδικασίας αυτής.

Πλεονεκτήματα

  • Χρησιμοποιείται ωάριο που έχει ωριμάσει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες στο σώμα της γυναίκας
  • Δεν απαιτείται υψηλού κόστους ορμονική αγωγή
  • Οι προσπάθειες μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε μήνα εφόσον οι ωοθήκες δεν υφίστανται stress λόγω λήψης.
  • Τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι περίπου ίδια με εκείνα της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά από 3 με 4 κύκλους προσπαθειών. Η μέθοδος θεωρείται πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τα κλασσικά πρωτόκολλα για συγκεκριμένες ομάδες γυναικών (πτωχές απαντήτριες).

Μειονεκτήματα

  • Υπάρχει μικρό ποσοστό ακυρώσεων κύκλων λόγω πρώιμης ωορρηξίας πριν τη λήψη του ωαρίου
  • Μπορεί να μην βρεθεί το ωάριο κατά την ωοληψία
  • Το ωάριο μπορεί να μην γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο ή να γονιμοποιηθεί λάθος.

Εικοινωνία Εικοινωνία