Ενεργοποίηση σπέρματος για ενδομητρική σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση

Η διαδικασία καθαρισμού και ενεργοποίησης του σπέρματος πραγματοποιείται συνήθως με την μέθοδο της φυγοκέντρησης σε κλίση πυκνότητας.

Με αυτή τη μέθοδο είναι δυνατή η απομόνωση των καλύτερων κινητών σπερματοζωαρίων από το υπόλοιπο δείγμα σπέρματος που περιέχει βλαβερούς για τα βιώσιμα σπερματοζωάρια παράγοντες αλλά και την ενεργοποίηση-προετοιμασία των κατάλληλων σπερματοζωαρίων για γονιμοποίηση.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα πιο “ικανά” σπερματοζωάρια συμπυκνώνονται σε ένα μικρό όγκο καλλιεργητικού υλικού.

Ο τελικός αυτός όγκος τοποθετείται στον καθετήρα σπερματέγχυσης που μεταφέρεται στην ενδομητρική κοιλότητα και ο οποίος δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος εφόσον ο όγκος του συμπυκνωμένου δείγματος που μπορεί να δεχθεί η μήτρα είναι συγκεκριμένος και περιορισμένος.

Ο εύκαμπτος καθετήρας που χρησιμοποιείται, αποτελείται από μαλακό υλικό ώστε να μην τραυματίζεται ο τράχηλος ενώ η διάβαση διαμέσου αυτού να είναι σχετικά εύκολη.

Η διαδικασία της επεξεργασίας του σπέρματος διαρκεί 1 ώρα ενώ μετά το δείγμα είναι έτοιμο να “φορτωθεί” στον καθετήρα σπερματέγχυσης και να παραδοθεί στον ιατρό ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ή να χρησιμοποιηθεί από το εμβρυολογικό εργαστήριο για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Εικοινωνία Εικοινωνία