Παρακολούθηση Κύκλου – Ενδομητρική Σπερματέγχυση (IUI)

Η εφαρμογή της ενδομητρικής σπερματέγχυσης σε συνδυασμό με τη μηνιαία παρακολούθηση του κύκλου της γυναίκας αποτελεί μια εναλλακτική, ανώδυνη, ελάχιστα επεμβατική διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η διαδικασία αυτή, περιλαμβάνει την υπερηχογραφική παρακολούθηση του φυσιολογικού κύκλου ώστε να εξακριβωθεί ποιά ημέρα ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση του ωαρίου από τις ωοθήκες (ωοθυλακιορρηξία).

Την ημέρα αυτή ο σύζυγος δίνει δείγμα σπέρματος, το οποίο επεξεργάζεται, ενεργοποιείται, καθαρίζεται από ανεπιθύμητες ουσίες και συμπυκνώνεται.

Περίπου μία ώρα μετά τη λήψη του δείγματος στο εργαστήριο, το δείγμα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία της σπερματέγχυσης. Το συμπυκνωμένο δείγμα με τη βοήθεια ειδικού λεπτού καθετήρα τοποθετείται διαμέσου του τραχήλου της μήτρας στην ενδομητρική κοιλότητα, κάτι που δεν απαιτεί περισσότερο από 5 λεπτά.

Η διαδικασία αυτή, έχει ως σκοπό να διευκολύνει μια φυσιολογική σύλληψη στο σώμα της γυναίκας παρακάμπτοντας πιθανά προβλήματα, όπως η αφιλόξενη τραχηλική βλέννη ή οι πιθανές ήπιες διαταραχές του σπέρματος.

Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις για να οδηγηθεί ένα ζευγάρι στην εφαρμογή ενδομητρικής σπερματέγχυσης, είναι τόσο η διαβατότητα των σαλπιγγών για τη γυναίκα όσο και η διαπίστωση αποδεκτών παραμέτρων του σπέρματος όπως η κινητικότητα και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων.

Εικοινωνία Εικοινωνία