Ενδομητρική Σπερματέγχυση (IUI) με ήπια χορήγηση φαρμάκων

Οι πιο πρόσφατες μελέτες για την ενδομητρική σπερματέγχυση προτείνουν ότι καλύτερα αποτελέσματα δύναται να επιτευχθούν όταν συνδυάζεται με την ήπια ωοθηκική διέγερση για την παραγωγή περισσοτέρων του ενός ωαρίων. Σε αυτή την περίπτωση δίνουμε στη γυναίκα φάρμακα με σκοπό να προκαλέσουμε την ωρίμανση περισσοτέρων του ενός ωοθυλακίων – ωαρίων, έτσι ώστε να αυξήσουμε την πιθανότητα του σπέρματος να συναντήσει κάποια από αυτά τα ωάρια. Ωστόσο, δεν πρέπει να προκαλέσουμε παραγωγή περισσοτέρων από 3 ωοθυλάκια γιατί έτσι αυξάνουμε την πιθανότητα πολύδυμης εγκυμοσύνης που αποτελεί μια από τις μείζονες επιπλοκές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων και ωαρίων πραγματοποιείται με τη χορήγηση μιας ενέσιμης ορμόνης (hCG). 36 ώρες μετά τη χορήγηση αυτής της ένεσης, το ωάριο απελευθερώνεται από το ωοθυλάκιο και όλα είναι έτοιμα για την πραγματοποίηση της σπερματέγχυσης.  

Τα φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι η κιτρική κλομιφαίνη που λαμβάνεται από το στόμα με τη μορφή χαπιού. Με τη λήψη του σκευάσματος αυτού δίνεται εντολή για παραγωγή περισσοτέρων ωοθυλακίων άρα και ωαρίων από τις ωοθήκες. Η ορμόνη, ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG), παρέχεται σε ενέσιμη μορφή. Η ορμόνη αυτή προκαλεί την τελική ωρίμανση του ωαρίου καθώς και την όσο το δυνατόν πιο προγραμματισμένη απελευθέρωση του ωαρίου από την ωοθήκη.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιό το ποσοστό επιτυχίας της διαδικασίας της ενδομητρικής σπερματέγχυσης και πόσες φορές θα πρέπει να επαναληφθεί;

Τα ποσοστά επιτυχίας για κύκλους με ελεγχόμενα ήπια διέγερση των ωοθηκών, κυμαίνονται από 10-20% για κάθε προσπάθεια, εφόσον το σπέρμα παρουσιάζει παραμέτρους εντός των φυσιολογικών ορίων και οι σάλπιγγες είναι διαβατές. Εάν μετά από 4, κατά μέσο όρο, καλά μελετημένες προσπάθειες ενδομητρικής σπερματέγχυνσης δεν επιτευχθεί εγκυμοσύνη, η συνήθης πρακτική είναι να προχωρήσουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση διότι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε είναι ανεπαρκής για τη θεραπεία και ο χρόνος που περνάει χωρίς αποτέλεσμα αυξάνει το άγχος της γυναίκας προσθέτοντας ένα επιπλέον σοβαρό εμπόδιο στην επιτυχία.

2. Είναι η διαδικασία αυτή πραγματικά ανώδυνη;

Η διαδικασία αυτή, όπως προαναφέρθηκε είναι εντελώς ανώδυνη για τη γυναίκα ενώ πραγματοποιείται σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα μετά τη λήψη του σπέρματος. Η γυναίκα μετά τη σπερματέγχυση μπορεί να ακολουθήσει το καθημερινό της πρόγραμμα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Εικοινωνία Εικοινωνία