Εμβρυομεταφορά

Η εμβρυομεταφορά είναι μια διαδικασία εύκολη αλλά εξαιρετικά σημαντική και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από όλους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Πότε γίνεται:

Η εμβρυομεταφορά γίνεται 2-5 ημέρες μετά την ωοληψία. Συνήθως τα περισσότερα κέντρα εξωσωματικής επιλέγουν την 3η ημέρα για να μεταφέρουν τα έμβρυα. Σε αρκετές περιπτώσεις η εμβρυομεταφορά μπορεί να γίνει την 5η με 6η ημέρα στο στάδιο της βλαστοκύστης.

Πως γίνεται: Η γυναίκα τοποθετείται στην γυναικολογική καρέκλα και καθαρίζεται με ήπιους χειρισμούς ο κόλπος και η περιοχή του τραχήλου. Εν συνεχεία ο γιατρός δίνει την εντολή στον εμβρυολόγο να “φορτώσει” τα έμβρυα σε έναν καθετήρα που μέχρι εκείνη τη στιγμή βρίσκονται σε εξαιρετικά ρυθμισμένες συνθήκες στους επωαστικούς κλιβάνους. Ο καθετήρας με τα έμβρυα δίνεται στον γιατρό ο οποίος κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο και με ιδιαίτερη προσοχή, παρακολουθώντας την διαδρομή του καθετήρα, τα μεταφέρει στο εσωτερικό της μήτρας.

Μετά την εμβρυομεταφορά δίνονται συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες στη γυναίκα που περιλαμβάνουν χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών όπως προγεστερόνη, ασπιρίνη, κορτιζόνη που σκοπό έχουν την ρύθμιση των συσπάσεων της μήτρας και της μικροκυκλοφορίας στην περιοχή που θα εμφυτευτούν τα έμβρυα (ενδομήτριο). Επίσης δίνονται σαφείς οδηγίες για τον τρόπο ζωής στις επόμενες ημέρες και μέχρι το test εγκυμοσύνης.

Εικοινωνία Εικοινωνία