Δωρεά ωαρίων

Ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός γυναικών καταφεύγουν στην αποδοχή ξένων ωαρίων για την απόκτηση τέκνου μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Παρακάτω, θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν βασικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αυτή αλλά και να γίνουν κατανοητές όλες οι διαδικασίες (νομικές και ιατρικές ) που είναι απαραίτητες για την απόκτηση παιδιού με αυτόν τον τρόπο.

Σε ποιες περιπτώσεις μία γυναίκα θα πρέπει να σκέφτεται την αποδοχή ξένων ωαρίων σαν μέσον αντιμετώπισης της υπογονιμότητας;

  • Σε περίπτωση που οι ωοθήκες αδυνατούν να παράγουν ωάρια.
  • Πολλαπλές αποτυχίες σε προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής.
  • Γυναίκες με αυξημένη ηλικία, μεγαλύτερη των 40 ετών.
  • Γυναίκες με κακή ποιότητα ωαρίων ή εμβρύων που δεν οδηγούν σε εγκυμοσύνη.
  • Σε περίπτωση αφαίρεσης των ωοθηκών ή σε περίπτωση που η σύζυγος έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ραδιοθεραπεία.

Σε ποιες εξετάσεις υπόκεινται οι γυναίκες δότριες;

Όλες οι γυναίκες που αποφασίζουν να δωρίσουν τα ωάριά τους υπόκεινται σε συγκεκριμένες και ενδελεχείς εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανών νοσημάτων. Στην αρχή πραγματοποιείται μία πρώτη ορμονολογική εξέταση που συνοδεύεται από την βασική γυναικολογική εξέταση (ωοθήκες, μήτρα) με υπέρηχο.

Οι πρώτες αυτές εξετάσεις γίνονται για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Στη συνέχεια ακολουθούν εξετάσεις για την ανίχνευση διάφορων ιογενών ή βακτηριακών μολύνσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία της λήπτριας γυναίκας. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν τον έλεγχο για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η σύφιλη, η ηπατίτιδα Β και  C και το AIDS.

Επίσης, ελέγχεται η ομάδα αίματος καθώς και ο παράγοντας Rh ενώ απαραίτητες είναι οι εξετάσεις για την ανίχνευση κάποιου γενετικού νοσήματος όπως η Μεσογειακή Αναιμία και η Κυστική Ίνωση.

Τέλος πραγματοποιείται έλεγχος του καρυότυπου της δότριας (έλεγχος και δομή των χρομοσωμάτων) της γυναίκας καθώς και έλεγχος για σύνδρομο ευθράστου Χ. 

Ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις για την διάθεση ωαρίων;

Οικονομικό αντάλλαγμα: Ο νόμος επιτρέπει σαφώς την δωρεά των ωαρίων αλλά η διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, όμως κάτι τέτοιο δεν συνιστά η καταβολή δαπανών για τις διάφορες ιατρικές , εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες της γυναίκας που δωρίζει τα ωάριά της. Επίσης οικονομικό αντάλλαγμα δεν συνιστά η καταβολή δαπανών για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του δότη. Όλες αυτές οι δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από τις μέλλουσες λήπτριες των ωαρίων.

Ηλικία: Ο νόμος προβλέπει ανώτατα όρια ηλικίας των δοτών (μέχρι 35 ετών) τα οποία επιβάλλονται επειδή σε μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης γενετικού νοσήματος.

Συναινέσεις και ανωνυμία:

Η διάθεση ωαρίων γίνεται με την έγγραφη συναίνεση των δοτών. Σύμφωνα με τον νόμο 4985 οι πληροφορίες που αφορούν τον δότη μπορούν κατ’επιλογή του να είναι ανώνυμες ή να είναι επώνυμες ή να γνωστοποιούνται μόνο στο τέκνο μετά την ενηλικίωσή του εφόσον αυτό το επιθυμεί. Σε αυτήν την περίπτωση όπως και στην περίπτωση των δοτών σπέρματος ο μέγιστος αριθμός παιδιών που γεννιούνται στην Ελληνική επικράτεια δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 για κάθε δότη ενώ πλέον όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις δωρεές γενετικού υλικού καταχωρούνται κρυπτογραφημένες στο εθνικό μητρώο δοτών.

Εικοινωνία Εικοινωνία