Δωρεά σπέρματος

Σε περιπτώσεις που η αδυναμία απόκτησης παιδιού οφείλεται σε ανδρική υπογονιμότητα και εφόσον έχουν εφαρμοστεί οι ειδικές τεχνικές λήψης σπερματοζωαρίων (MESA, TESA, TESE) τότε συστήνεται η αποδοχή σπέρματος δότη.

Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δότης είναι να είναι ενήλικας κάτω των 35 ετών με αποδεδειγμένη γονιμότητα και φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα.

Επίσης ο δότης υπόκειται σε εκτενή ιατρική εξέταση και λήψη πλήρους ιστορικού για την  ανίχνευση κάποιου κληρονομικού, γενετικού ή μεταδοτικού νοσήματος. Οι εξετάσεις αυτές επαναλαμβάνονται ανά 6 μήνες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σπέρμα είναι απολύτως υγιές και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Η κρυοσυντήρηση των δειγμάτων αυτών γίνεται σε ειδικές τράπεζες φύλαξης όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες λειτουργίας που ορίζει ο νόμος.

Επίσης σε κάθε ζευγάρι που αποδέχεται τη λήψη σπέρματος δότη, δίνεται και συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρει τις εξετάσεις που έχουν γίνει, τις ημερομηνίες κρυοσυντήρησης, τα βασικά χαρακτηριστικά του δότη, και τις παραμέτρους του σπέρματος (αριθμός σπερματοζωαρίων, κινητικότητα).

Σύμφωνα με τον νέο νόμο που διέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ένας δότης μπορεί να είναι επώνυμος ή ανώνυμος μετά από σχετική του δήλωση. Εννοείται ότι για κάθε δότη εξασφαλίζεται ότι δεν θα γεννηθούν στην Ελληνική επικράτεια πάνω από 10 παιδιά κάτι που πλέον εξασφαλίζεται με την καταχώρησή τους στο εθνικό μητρώο δοτών.

Εικοινωνία Εικοινωνία