Ανάλυση σπέρματος

Η ανάλυση του σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) πραγματοποιείται με μικροσκοπική και μακροσκοπική εξέταση

Οι πιο σημαντικές από τις παραμέτρους που αναγράφονται σε ένα σπερμοδιάγραμμα, είναι οι ακόλουθες:

(δίπλα αναγράφονται οι φυσιολογικές τιμές -WHO 2010)

Όγκος  ≥1.5ml
PH   ≥7.2
Ρευστοποίηση ή όχι εντός μισής ώρας   ναι
Γλοιότητα  φυσιολογική
Χροιά  δεν είναι υποχρεωτικό ένα δείγμα να έχει συγκεκριμένη χροιά
Συγκολήσεις  ένα φυσιολογικό δείγμα δε θα πρέπει να παρουσιάζει συγκολλήσεις, ωστόσο όταν αυτές υπάρχουν, σε μεγάλο ποσοστό (πάνω από 50%) συστήνεται έλεγχος αντισωμάτων
Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων  / ml   ≥15 x 106
Συνολική συγκέντρωση σπερματοζωαρίων   ≥39 Χ 106
Συνολική κινητικότητα σπερματοζωαρίων   > 40%
Προωθητική κινητικότητα σπερματοζωαρίων (Α+Β)   >32%
Στρογγυλά κύτταρα   <1 Χ 106
Μορφολογία σπερματοζωαρίων (κατά Kruger)   >4% φυσιολογικές μορφές

Μερικοί απο τους όρους που χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε μια κατάσταση ενός δείγματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ολιγοζωοσπερμία: όταν η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι λιγότερη των 15 Χ 106
  2. Ασθενοζωοσπερμία: όταν η κινητικότητα είναι μικρότερη από 40%
  3. Τερατοζωοσπερμία: όταν η μορφολογία των σπερματοζωαρίων είναι αρκετά χαμηλότερη απο 4%
  4. Αζωοσπερμία: όταν δεν ανιχνεύονται καθόλου σπερματοζωάρια στο δείγμα

Σημείωση: Ένα σπερμοδιάγραμμα μας δίνει μια πρώτη εικόνα σχετικά με το δείγμα του σπέρματος. Σε μερικές περιπτώσεις είναι αναγκαία η επανάληψη της εξέτασης  εφόσον μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις στις παραμέτρους του δείγματος.

Εικοινωνία Εικοινωνία